Bos Arquitectes som un estudi d’arquitectura i urbanisme fundat al 2016, ubicat a Mallorca i dirigit per en Miquel Barceló i na M. Margalida Seguí. Creiem en una arquitectura de principis, partint sempre de les preexistències de l’entorn i les seves circumstàncies com l’assolejament, les vistes, la topografia, sempre pensant en les necessitats del client o del programa.

Bos Arquitectes som un estudi d’arquitectura i urbanisme fundat al 2016, ubicat a Mallorca i dirigit per en Miquel Barceló i na M. Margalida Seguí. Creiem en una arquitectura de principis, partint sempre de les preexistències de l’entorn i les seves circumstàncies com l’assolejament, les vistes, la topografia, sempre pensant en les necessitats del client o del programa.

MIGUEL BARCELÓ ORDINAS
Titulat a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona al 1994. Master en Direcció i Administració d’Empreses de la Construcció per la Universitat Politècnica de Catalunya UPC al 1998. Ha realitzat diversos projectes i direccions d’obra per a edificis d’habitatges, rehabilitació, educació i edificis turístics.
 
_2016-2018 Soci fundador de bos arquitectes slp
_2013 Pabelló dissenyat per al concurs de l’Exposició dels Premis d’Arquitectura del COAIB en la Nit de l’Art, Palma de Mallorca, Accèssit honorífic a la 1º millor proposta.
_2008 Concurs de l’Edifici per a la ONU de la Expo, Saragossa, Finalista.
_2007 Concurs del Pabelló Institucional del Govern Balear, ArtCologne, Köln, Alemania. Primer Premi.
_2007 Projecte Institut d’Ensenyament de Secundaria, Portocristo, Manacor, en coautoria.
_2007 Projecte Poliesportiu, Portocristo, Manacor 2002-07, en coautoria.
_2007 Concurs Centre Públic d’Educació Infantil Son Dameto d’Alt, Palma, Seleccionat.
_2000 Concurs Reordenació i Peatonalització Plaça Major de Santanyí. En coautoria. 3er Premi.                                                          
M. MARGALIDA SEGUI TUGORES
Titulada en la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona al 2015. Titulada en el Grado Superior del Liceu de Barcelona al 2012 y Posgraduada en interpretación (Flauta travesera) en el CSMA de Zaragoza.
 
_2016-2018 Socia fundadora de bos arquitectes slp
_2015-2016 Estudio de Miguel Barceló arquitecto
_2008-2015 licenciada en Arquitectura por la UPC(ETSAB)(cualif. 8)
_2014-2015 Setiembre-Abril practicas en suundz Architekten (Múnich)
_2014 Mayo-Agosto practicas con BFT-Architekten (Múnich)
_2014 Erasmus en la TU Muenchen, con los Prof. Fink y Prof. Deubzer
_2013 Posgrado en interpretación (Flauta travesera) en el CSMA Zaragoza
_2012 Músico (flautista) en el espectáculo de l’Obra Social La Caixa “El Saltasomnis”
_2008-2012 Grado Superior en Música Clásica e interpretación (flauta travesera) en el Conservatorio Superior del Liceu Barcelona (cualif. 9)
PROFESSIONALS COL·LABORADORS
Fran López, aparejador
Javier Vela, ingeniero
Biel Fuster, calculista
Isabel Oliver, topografía
ARQUITECTES COL·LABORADORS DESDE 2016
Enrica Santacruz
Biel Oliver
Alberto de Castro
MIGUEL BARCELÓ ORDINAS
Titulat a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona al 1994. Master en Direcció i Administració d’Empreses de la Construcció per la Universitat Politècnica de Catalunya UPC al 1998. Ha realitzat diversos projectes i direccions d’obra per a edificis d’habitatges, rehabilitació, educació i edificis turístics.
 
_2016-2018 Soci fundador de bos arquitectes slp
_2013 Pabelló dissenyat per al concurs de l’Exposició dels Premis d’Arquitectura del COAIB en la Nit de l’Art, Palma de Mallorca, Accèssit honorífic a la 1º millor proposta.
_2008 Concurs de l’Edifici per a la ONU de la Expo, Saragossa, Finalista.
_2007 Concurs del Pabelló Institucional del Govern Balear, ArtCologne, Köln, Alemania. Primer Premi.
_2007 Projecte Institut d’Ensenyament de Secundaria, Portocristo, Manacor, en coautoria.
_2007 Projecte Poliesportiu, Portocristo, Manacor 2002-07, en coautoria.
_2007 Concurs Centre Públic d’Educació Infantil Son Dameto d’Alt, Palma, Seleccionat.
_2000 Concurs Reordenació i Peatonalització Plaça Major de Santanyí. En coautoria. 3er Premi.                                                          
M. MARGALIDA SEGUI TUGORES
Titulada a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona al 2015. Titulada amb el Grau Superior del Liceu de Barcelona al 2012 i Posgraduada en interpretació (Flauta travessera) en el CSMA de Saragossa.

 

_2016-2018 Socia fundadora de bos arquitectes slp
_2015-2016 Estudi de Miguel Barceló arquitecte
_2008-2015 Llicenciada en Arquitectura per la UPC(ETSAB)(qualif. 8)
_2014-2015 Septembre-Abril pràctiques amb suundz Architekten (Múnich)
_2014 Maig-Agost pràctiques amb BFT-Architekten (Múnich)
_2014 Erasmus en la TU Muenchen, amb els Prof. Fink i Prof. Deubzer
_2013 Posgrau en interpretació (Flauta travessera) en el CSMA Saragossa
_2012 Músic (flautista) en l’espectacle de l’Obra Social La Caixa “El Saltasomnis”
_2008-2012 Grau Superior en Música Clàssica e interpretació (flauta travessera) en el Conservatori Superior del Liceu Barcelona (qualif. 9)
PROFESSIONALS COL·LABORADORS
Fran López, aparellador
Javier Vela, enginyer
Biel Fuster, calculista
Isabel Oliver, topografia
ARQUITECTES COL·LABORADORS DESDE 2016
Enrica Santacruz
Biel Oliver
Alberto de Castro